Utstilling
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

Kristiansund 100 år etter

Utstillingen tar utgangspunkt i viktorianske stereobilder av Kristiansund fra slutten av 1800 tallet og viser med moderne stereobilder fra 2017 forandringer på bybildet etter 100 år.
Vi har gleden av å invitere til åpning av Desemberutstillingen 2017, lørdag 9. desember kl. 13.30 på Nordic Light Art Gallery i Kristiansund. Utstillingen er åpen fram til 26. desember

Program for åpningen:
Dørene åpner kl. 13.00. Vi byr på enkel servering. I tillegg til Jan Robert Williamsen, vil også lokalhistorikeren Odd Williamsen, kurator ved Nordmøre museum, være til stede og gi et innblikk i byens historie.

På utstillingen vil du se de gamle bildene i originale stereoskop slik de var ment å vises, sammen med de moderne bildene i store kopier på vegg. De samme bildene blir også vist på en 3D-TV. Med kjente Kristiansundsmotiver er det enkelt å kjenne seg igjen, og det er morsomt å se hvor store forandringer 100 år har gjort på bybildet.
Fotografiet gir oss et unikt innblikk tilbake i tid, nesten som en tidsmaskin. De fleste mennesker ser verden med to øyne i 3 dimensjoner, og viktorianske stereobilder gjør opplevelsen av de gamle fotografiene mer realistisk, da stereoskopiske 3D bilder bringer en helt unik romfølelse og tilstedeværelse for tilskueren.

I Kristiansunds gylne periode 1860-1880 opplevde man en voldsom økning i byens klippfiskhandel og den største eksport av sild byen til da hadde opplevd, og meget gode tider for byens handelsflåte. I samme periode etablerer de første fotografene seg i Kristiansund.
På slutten av 1800-tallet var stereofotografier en av de populære formene for fotografi, og det var naturlig at enkelte Kristiansundsfotografer tok opp denne teknikken. Den viktorianske tidsepoke markers av regjeringstiden til dronning Victoria av Storbritannia 1837-1901 som er sammenfallende med fotografiets begynnelse.

Jan Robert hadde fra 2015 lekt med tanken om å gjøre et 3D fotoprosjekt i Kristiansund. Dette var sammenfallende med ønske om å utforske historiske stereofotografier fra byen. Overraskelsen var stor da vinneren av Nordic Light International Festival of Photography 2017 fotostipend ble kåret 5. Mai og idéen kunne realiseres. Prosessen begynte med å få en oversikt over hva som fantes av stereobilder fra Kristiansund; en jobb som skulle vise seg å være mer omfattende enn antatt. Fotograferingen begynte 17.Mai før oversikten var klar. Og fortsatte over 3 helger i Juli og September. Det endelige utvalget fra 1327 eksponeringer ble gjennomført i November.

Til salgs på utstillingen vil du finne 20 Kristiansundsmotiver fra 2017. Teknikk: anaglyph 3D fotografi på kapa, 80 x 120 cm.

Fotograf Jan Robert Williamsen
Født i Kristiansund i 1974, oppvokst på Frei

De første årene
Jan Robers fotointeresse melde seg allerede i tidlige ungdomsår, gjennom mørkeromskurs både på ungdomsskolen og folkehøyskolen. 17 år gammel med en gammel manuell Praktika SLR og en bok om fototeknikk begynte han å eksperimentere med dybdeskarphet, bevegelsesuskarphet og makrofotografering. Han ble kjent med Kristiansund Kamera Klubb i 1993 via Kristiansund Fotomaraton. Lærte mye om komposisjon via bildediskusjoner i klubblokalene på Gamle Gomalandet skole ved Nordsundbrua og fungerte som kasserer i 1994.

Studietid
Jan Robert fikk fotoutdanning i forsvaret 1995, og med påfølgende tjeneste som fotoassistent i Luftforsvaret, en svært variert tjeneste. De fleste jobbene ble gjennomført i fargemørkerom, og erfaring med mellomformat og profesjonelt fotoutstyr i en hverdag som handlet mest om fotografering brakte Jan Robert opp på et nytt fotografisk nivå.
I studietiden i Trondheim 1996-98 var han aktiv fotograf i studentavisa Teknikus, og i fotogruppa på høyskolen i Sør-Trøndelag der han holdt en rekke mørkeromskurs. Var samtidig medlem i Trondhjems Kameraklubb og Biofoto Midt-Norge. Kjøpte storformat 4x5" kamera for egenutvikling.

Oslo Kamera Klubb
Jan Robert ble medlem i 1998, der han holdt over hundre mørkeromskurs, samt workshops i studiolyssetting, satt som kasserer for Norsk Selskap fotografi 1999-2001, var styremedlem i Amatørfilmfestivalen 2001-2009, Klubbromssjef(vaktmester) i OKK 2002-2006, Styremedlem i konkurranseutvalget NSFF 2005-2007 og var svært aktiv i videogruppa.

Levende bilder
I 1999-2000 gikk Jan Robert en workshop i overtoning som med flere lysbildefremvisere kan vise "det tredje bildet" nå man projiserer 2 lysbilder over hverandre i et bildespill programmert til musikk. I 2001-2002 studerte han manus og dramaturgi på Oslo filmskole. Startet Moondog Film i 2003 sammen med studenter fra NISS og produserte reklamefilmer og musikkvideoer. Jan Robert startet Williamsen Media i 2005 og har gjennom de siste årene gjort freelance oppdrag som video og stillfotograf, med alt fra produktfotografering, bryllup og studiofotografering, samt event og DVD-produksjon.

Carl Nesjar
Jan Robert ble i 2009 hentet inn til bokprosjektet "Et samarbeid i betong. Carl Nesjar & Pablo Picasso" dette resulterte i et tett samarbeid med Sylvia A. Antoniou (1941-2017), forlaget Icefount Publishing og kunstneren Carl Nesjar (1920-2015). Et samarbeid som resulterte i 4 bøker, 4 kataloger og en dokumentarfilm, samt bidrag i en rekke andre bøker og tidsskrifter. Jan Robert har fungert som fotograf og fotoredigerer, og opparbeidet seg en solid og god kompetanse innen avfotografering av kunst.

Stereofoto Norge
Jan Robert kom i kontakt med et allerede eksisterende 3D foto miljø i Oslo i 2008 med utspring fra norske medlemmer i International Stereoscopic Union. Etter et ønske om å formalisere gruppas 3D-visningenr ble Stereofoto Norge stiftet i 2009 med Jan Robert som leder. Klubben og har hatt månedlige treff i Oslo siden. Jan Robert er fra 2015 også Norges landsrepresentant for International Stereoscopic Union.
Ole O. Ranheimsæter - Møregata på Nordlandet i Kristiansund 1895
Møregata på Nordlandet i Kristiansund 1895
Ole O. Ranheimsæter
Jan Robert Williamsen - Møregata på Nordlandet i Kristiansund 2017
Møregata på Nordlandet i Kristiansund 2017
Jan Robert Williamsen
Jan Robert Williamsen - Piren og Vågekaia i Kristiansund
Piren og Vågekaia i Kristiansund
Jan Robert Williamsen

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu