Kurs/Workshop
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

Fairevent . og fotograf Jo Bentdal inviterer til fotoworkshop

Den 8 og den 15 september inviterer Fairevent . og fotograf Jo Bentdal inviterer til fotoworkshop.
PRESSEMELDING:

Gjennom et program over to heldags seanser på to påfølgende lørdager vil du få anledning til å oppnå økt bevissthet, kunnskap og erfaring knyttet til fotografering. Vi håper at dette også vil kunne inspirere til en videre utvikling som fotograf, og bidra til et klarere blikk på verden rundt deg - gjennom fotograferingen.

Hoved fokuset vil ligge på private/ personlige fotoprosjekter, med gatefotografering, dokumentarisk kunstfoto og alminnelig fotografering av venner og familie som de mest nærliggende tema.

Workshoppen passer for alle fotointeresserte - primært amatører, men mer erfarne fotografer er også velkommen til å delta om de ønsker. Vårt mål er at du skal sitte igjen med noen bra bilder, lære noe om deg selv som fotograf, og at du skal lære noe om og av de andre deltagerne.

Antall plasser: 15


OBS!
Dato på bildet er ikke korrekt. Riktig dato er den 8 og den 15 september 2012.

Workshop ledes av Jo Bentdal. Jo Bentdal er en norsk fotograf med dokumentarisk kunstfotografi som hovedfokus. Tematisk behandler han spørsmål i spenningsfeltet mellom institusjoner og kulturer vs. individuell identitet. Jo Bentdals bilder har et konsistent utrykksmessig særpreg, men har av eksperter også blitt sagt å ha fellestrekk med såpass ulike fotografer som Alex Webb, Alex Prager, Phillip-Lorca de Corcia og Lise Sarfati.

Les mer om Jo Bentdal her...


Timeline

Dag en - lørdag 8 september 2012 kl 13:45-20:30

13:45 - Registrering
14:00 - Innledning
14:10 - Review: ta med 5-15 av dine beste bilder, som vi går igjennom (print eller minnepine)
15:10 - Vi ser på bilder av noen kjente og gode fotografer
15:20 - Spørsmål & svar (om kamerahåndtering - fremgangsmåte etc)
15:30 - Pause (lunsj på Kolonihagen Frogner, vi tar 12 trikken direkte)
16:00 - Ut og fotografere (individuellt eller i små grupper - etter eget ønske)
18:30 - Editering (velge ut bilder til presentasjon)
19:30 - Gjennomgang av dagens bilder
20:30 - Slutt dag en

Dag to - lørdag 15 september 2012 kl 14:00-19:30

14:00 - Registrering
14:15 - Gjennomgang av bilder fra uken imellom
15:00 - Ut og fotografere
17:30 - Editering
18:30 - Presentasjon og review av sluttresultat
19:30 - Slutt dag to

Velkommen skal du være!


Om Fairevent

Fairevent er en partipolitisk, sosialt og religiøst nøytral organisasjon, som er non-profit og har som mål å hjelpe barn, eldre, dyr og miljø i de underpriviligerte deler av verden. Organisasjonen deltar ikke i generelle samfunnstiltak, men fokuserer på konkrete utfordringer med sikte på å få til en aktivitet som vil forandre nået.

Fairevent har ingen ansatte. Alle innsamlede midler går uavkortet til formålet. Alle involverte i Fairevent arbeider utelukkende på frivillig basis, uten noen form for økonomisk kompensasjon og dedikerer mye av sin fritid til organisasjonen. Dette er grunnprinsippet for alt vårt arbeid.

I Fairevent skal vi ikke bare be deg om støtte, men også gi deg noe verdifullt tilbake!

Måten vi har valgt å gjøre dette på er å skape en sosial arena hvor du får mulighet til å tilegne seg ny kunnskap, lære nye og spennende ting, videreutvikle dine interesser, møte nye venner og bygge et faglig nettverk.

Vi lodder ut fine premier og gir deg et spesialtilbud på produkter og tjenester skreddersydd for workshops og aktuelle temaer.

Alle workshops er gratis og arrangeres på frivillig basis av Fairevent. Det vil bli anledning til å støtte våre prosjekter dersom du har lyst og mulighet.


"Kunnskap fremmer innovasjon. Innovasjon i sin tur gir grunnlag for verdiskaping og utvikling av samfunnet!"


Les mer om Fairevent og våre prosjekter her...


Påmelding skjer via denne linken
Jo Bentdal - Fairevent . og fotograf Jo Bentdal inviterer til Foto-workshop
Fairevent . og fotograf Jo Bentdal inviterer til Foto-workshop
Jo Bentdal

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu